Support
Contacteer onze helpdesk

Elke werkdag: 9:00 - 17:00

Hulp nodig?

Download onze software voor hulp op afstand:

Project: Cyberweerbaarheid

Catena Group wordt sedert enige jaren en in een steeds sneller toenemend tempo geconfronteerd met: 

  • Vragen van organisaties en/of medewerkers tewerkgesteld in organisaties over cybersecurity waarbij we vaststellen dat er een grote onwetendheid heerst omtrent de risico’s die zij lopen m.b.t. cybercriminaliteit. 
  • Organisaties die gehackt zijn en hierdoor financiële schade lijden met verstrekkende gevolgen (faillissementen en hieruit voortvloeiende vernietiging van tewerkstelling, …). 

Veel vragen die ons bereiken gaan over het beveiligen van computersystemen en netwerken maar we ervaren dat menselijk falen een even grote factor is in cybercriminaliteit (phishing_ en ransomware-aanvallen). We ervaren dat hoofdzakelijk KMO’s en in mindere mate grote ondernemingen te weinig aandacht schenken aan het voorkomen van cybercrime als gevolg van het ontbreken van een sense of urgency of niet bereid zijn en/of geen financiële ruimte hebben om dure opleidingen te voorzien voor hun medewerkers voor het creëren van bewustmaking/bewustwording van de risico’s van cybercriminaliteit bij deze medewerkers. 

Op basis van een doorgedreven onderzoek naar de noden ontwikkelen we met financiële steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds) een online modulaire opleiding met meerdere levels waarin medewerkers en organisaties op eigen tempo en volgens eigen kennisniveau kunnen instappen en groeien inzake hun kennis mbt cyberweerbaarheid.

Image

Zin om met ons in zee te gaan voor jouw Apple IT?

Aarzel niet om ons te contacteren. Wij bekijken graag wat we voor jou kunnen betekenen.