Apple Management, hoe beheer ik nu Macs met verschillende profielen?

Apple Management, hoe beheer ik nu Macs met verschillende profielen? Vrijheid in het kiezen van zijn/haar applicaties want niet iedereen gebruikt dezelfde software. 

Zelfs in een grafische afdeling moet er wat applicaties betreft een verschil gemaakt worden tussen een fotograaf, een designer of een marketeer. 

Hoe pak je deze uitdaging aan? 

Met een Device Management tool. Dit is de tool die het eigenlijke werk gaat uitvoeren en waarmee jouw Apple toestellen communiceren en instructies ontvangen en ondersteunen. Het is dus belangrijk om de juiste keuzes te maken op dit vlak. Bied je deze dienst aan vanop een eigen server, of maken we gebruik van een cloud dienst. Het hebben van een tool is niet voldoende. De tool op zich moet ook gebruikt én onderhouden worden. Als er geen managementtool wordt gebruikt moeten de software en hun updates manueel op alle toestellen worden uitgevoerd. Dit gebeurt gewoonlijk wel voor de applicaties en het OS – voor de rest heeft men er geen zicht op,…  

(De tijdsbesteding van mensen bij klanten die manueel updates uitvoeren of systemen bijwerken wordt vaak onderschat en loopt heel sterk uiteen)  

Waar moet ik rekening mee houden bij een Device Management tool? 

Cruciaal in het evalueren van Apple Management oplossing is:  

  • De tijdsbesteding van mensen die men hiervoor vrijmaakt.  
  • De continuïteit die men als organisatie wil nastreven om de systemen (ook op cruciale momenten) up to date te houden.  
  • De knowhow en kennisopbouw van mensen die de verantwoordelijkheid opnemen naar het security en onderhoudsaspect van de opgenomen systemen. 
    (kennisopbouw wordt best gedeeld over meerdere mensen om de continuïteit te garanderen)  
  • De kosten van een deploymenttool  
  • Infrastructuur  
  • Het onderhoud en ‘up-to-date’ houden van de gekozen infrastructuur.  

Klinkt complex

Dat is het ook, daarom biedt Allington een service aan waarmee je al deze zorgen aanpakt: ‘Managed by Allington’. 

De aanpak en visie van Allington verschilt van deze van andere aanbieders van client-management tools. Allington streeft naar een gewenst resultaat, eerder dan naar een technische implementatie van een of andere tool.  

Het uitgangspunt voor Allington is dat de systemen in een B2B omgeving altijd ‘up-to-date’ en beveiligd moeten zijn. De investering in deploymenttools alleen is niet voldoende om dit resultaat te bereiken.  

Het belang van security updates- en patch management is ondertussen (hopelijk) genoegzaam bekend, hierover gaan we niet uitweiden. Er moeten specialisten worden opgeleid en vrijgemaakt die te allen tijde beschikbaar moeten zijn en een verantwoordelijkheid opnemen naar het security en onderhoudsaspect van de opgenomen systemen.  

Om continuïteit na te streven wordt getracht deze niche kennis te ontdubbelen  

Dit laatste aspect is niet altijd haalbaar in elke bedrijfsomgeving, hierop biedt het ‘Managed by Allington’ concept een oplossing.  

Wat is Managed by Allington? 

Managed by Allington is een oplossing waarmee je jouw systemen up-to-date houdt, zonder dat je ernaar moet omkijken. Managed by Allington maakt gebruik van endpoint security tools en technieken.  

Aangezien het om een managed service gaat, is het voor de klant niet nodig om te investeren in tools en de “kennis en kunde” om de gekozen tools te bedienen.  

Niet alleen de systemen kunnen met Managed by Allington up-to-date gehouden worden, ook de gekozen bedrijfssoftware kan automatisch beheerd, geïnstalleerd en ge-update worden. Het beheren van deze software beperkt zich niet tot het installeren en updaten ervan, de applicaties kunnen ook van de toestellen verwijderd worden indien nodig. Het systeem laat tevens ‘self-healing’ toe.  

Als een beheerde applicatie zich niet meer in de afgesproken status bevindt, (er is bijvoorbeeld een update geïnstalleerd door de gebruiker, of de applicatie is beschadigd) – wordt dit automatisch gecorrigeerd.  Door het gebruik van MBA is het mogelijk een organisatie te transformeren van een reactieve naar een proactieve ondersteuning van gebruikers. Alle versies zijn overal dezelfde en up-to-date. 

Meer informatie over Managed by Allington?

Contacteer ons