Knokke-Heist

Knokke-Heist

Zonder problemen 100 iPads in beheer

De uitdaging

Dimitri Lefevere (IT manager) kocht, in het DEP programma van Apple, 100 iPads aan voor gebruik bij de interne diensten. Elke dienst (TUD, jeugd, toerisme, college en raadsleden en 3 onderwijsinstellingen (deKunstAcademie, Het Anker, De Vonk) heeft eigen behoeften en eigen gebruikersprofielen met de nodige restricties. Econocom, de IT-partner van Knokke-Heist, kwam bij Allington terecht omwille van hun expertise in het opzetten van een iOS beheerssysteem.

Allington is de eerste partner die een compleet aanbod naar voor kon schuiven, voor een correcte prijs.

De oplossing

De situatie werd, in samenwerking met Econocom, in kaart gebracht en er werd zowel een demo als een proof of concept voorgesteld. Na goedkeuring van de proof of concept werden de iPads gradueel uitgerold. Elk toestel met zijn (educatieve) software en restricties per gebruikersprofiel. In de onderwijsinstellingen zijn de graadklassen namelijk bepalend voor de set van apps. Op het beheersplatform kan de iPad door drag and drop in de juiste hiërarchie worden geplaatst. Met deze eenvoudige handeling krijgt het toestel de juiste apps en instellingen toegewezen. De homescreen layout wordt ook aangepast zodat de specifieke apps per afdeling of graadklas steeds paraat staan op het 1e scherm.

ls een reserve iPad nodig of moet er een defect toestel worden vervangen? Dan is het voldoende de iPad te verplaatsen op het platform. Hierdoor verdwijnt wat er te veel is aan instellingen of apps en verschijnt wat er ontbreekt ten opzichte van de vorige rol van de iPad. Een zeer intuïtieve manier om het beheer van de toestellen in eigen hand te houden. 


Wanneer Dimitri nu nieuwe iPads aankoopt, komen deze automatisch in hun beheersysteem waardoor deze in een minimum van tijd gebruiksklaar zijn voor de juiste doelgroep.De aankoop van nieuwe apps verloopt via VPP. Deze licentie – en eventuele betaling – van de app worden op die manier gefaciliteerd door de gemeente. Als de licenties beschikbaar zijn na enkele minuten, kunnen deze opnieuw door een simpele drag-and-drop actie gekoppeld worden aan de juiste gebruikersprofielen.

Allington voorzag ook in een opleiding zodat de klant het onderhoud van alle iPads in eigen handen houdt.

Ook een uitdaging voor ons team?