SBS Belgium

SBS Belgium

SBS Belgium is helemaal klaar om Apple te integreren

Voor het SBS IT Departement is het doel bereikt. De Mac toestellen opereren vlekkeloos in de vertrouwde Windows omgeving zonder extra overlast bij IT te genereren. Het beschikbaar stellen van software voor deze toestellen vraagt slechts een kleine inspanning en biedt alle flexibiliteit voor de gebruikers. Zowel eindgebruikers als ondersteunende medewerkers werden naar behoren geïnformeerd en indien nodig opgeleid.

De uitdaging

Zoals bij vele corporate bedrijven, leefde bij SBS Belgium al langer de behoefte om ook Apple OSX computers te integreren in de bestaande (Windows) office IT omgeving. Tot nu werd er enkel hier en daar een Mac gebruikt, specifiek voor grafische, audio en video toepassingen. De IT omgeving diende afgestemd te worden om investeringen in het Apple platform mogelijk te maken voor departementen waar deze noodzaak bestaat.

Bart Andries, IT Manager bij SBS Belgium was daar niet principieel tegen en had hier wel oren naar, in overleg met de IT collega’s werden echter volgende bezorgdheden geuit:

  • Hoe voorkomen we dat deze Mac toestellen losstaande entiteiten worden?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de installatieprocedures gelijklopen met die van de Windows toestellen?
  • Hoe kunnen we de extra belasting op IT support minimaliseren en dit op een kosteffeciënte manier zonder dat de eindgebruiker moet inboeten aan comfort?

De conclusie was het volgende:
Het idee om Mac systemen toe te laten in het netwerk kon enkel ondersteund worden op voorwaarde dat dit op een pragmatische en geïntegreerde manier kon gebeuren. Een eventuele behoefte aan aparte servers of directories was uit den boze, de toestellen moesten volledig binnen de bestaande infrastructuur kunnen opereren. Hierdoor kan de focus bewaard (gericht) blijven op onze kernactiviteiten. ERP werd dan ook doelbewust uit de scope gehaald door gebruik te maken van remote desktop services en local desktop virtualisatie.

De oplossing

SBS Belgium IT legde deze vraagstukken voor aan Easy-M, dat de levering van hardware voor haar rekening neemt, en Catena Company. Catena Company heeft een ‘Client Management Framework (CMF)’ ontwikkeld dat tegemoet komt aan deze uitdagingen. Dit Client Management Framework is een set van op elkaar afgestemde tools zodat Macs in een enterprise omgeving gemanaged kunnen worden. Het uitgangspunt is om te komen tot een volledig ‘self maintaining’ oplossing.

Als onderdeel van het CMF wordt er een hardware onafhankelijke image gebouwd die door de hardware leverancier nog voor de levering aan de klant op de nieuwe toestellen geïnstalleerd wordt. De gebruikers krijgen op die manier een toestel in handen dat out-of-the-box bruikbaar is en geen extra ingrijpen van de IT afdeling vereist. Onderdeel van deze image zijn onder andere:

  • Integratie met de Active Directory zodat gebruikers eenvoudig en eenduidig kunnen inloggen op het SBS Belgium netwerk, mail, fileservers en dergelijke;
  • Integratie met het Software Deployment systeem zodat de toestellen automatisch voorzien worden van de juiste software pakketten en instellingen op basis van de rol van de gebruiker binnen de organisatie;
  • Aanmaak van standaard gebruikers ten behoeve van remote support;
  • Integratie met een software kiosk waar gebruikers zelf optionele software applicaties kunnen selecteren die vervolgens automatisch op hun systeem geïnstalleerd wordt.

Voor gebruikers die mee in dit verhaal stapten maar nog niet vertrouwd waren met een Mac omgeving werd er ter kennismaking een starterscursus voorzien door en bij Easy-M. Bij de eerste ingebruikname werd deze aangevuld met een specifieke training door Catena Company. De Windows specialisten van de IT afdeling werden door Catena Company getraind om ook de Mac gebruikers te supporteren en de CMF- beheerstools te kunnen gebruiken.

De kers op de taart

Kort na de uitrol kwam al snel de vraag van gebruikers naar bijkomende software. Door de software deployment tools die mee geïntegreerd zijn in het CMF is het eenvoudig om deze, met een eenmalige deployment, in de kiosk beschikbaar te stellen voor alle of geselecteerde gebruikers. Ad hoc installaties blijven mogelijk maar de IT afdeling wordt ontlast doordat zij slechts eenmaal een package beschikbaar moeten stellen.

Voor het SBS IT Departement is het doel bereikt. De Mac toestellen opereren vlekkeloos in de vertrouwde Windows omgeving zonder extra overlast bij IT te genereren. Het beschikbaar stellen van software voor deze toestellen vraagt slechts een kleine inspanning en biedt alle flexibiliteit voor de gebruikers. Zowel eindgebruikers als ondersteunende medewerkers werden naar behoren geïnformeerd en indien nodig opgeleid.

Mac toestellen in een Windows netwerk? Zonder zorgen met het Client Management Framework van Catena Company! De upgrade naar MAC OSX 10.9 belooft dan ook vlot te verlopen.

Ook een uitdaging voor ons team?