AIM

Architects in Motion

Apple integreren in een Windows omgeving

Het was meteen duidelijk dat men bij Allington vanaf de eerste analyse de bestaande situatie juist inschatte en dat men een duidelijk begrip had van waar we naartoe wilden. Dat ze dit op een voor ons duidelijke manier konden neerschrijven en uitleggen versterkte de goede indruk. Bij de praktische uitwerking hield men zich strikt aan de planning en hierover werd ook uitvoerig en duidelijk gecommuniceerd. Alles werkt nu feilloos en de ondersteuning door en communicatie met Allington loopt bijzonder vlot.

Architects in Motion is sinds 2004 een dynamisch samenwerkingsverband tussen de architect vennoten Bart Janssens en Luc Vanhout, in de loop der jaren aangevuld met twee architect senior partners en 4 junior partners. Deze samenwerking is ontstaan vanuit het architectenbureau ‘Atelier Vanhout & Ass’, een verhaal dat teruggaat tot 1955. In totaal telt de organisatie zo’n 40 tal vaste medewerkers. Architects in Motion heeft de betrachting om, meer dan een typische generalist, zich in de rol van architect ook als een specialist te tonen. Ze vormen een horizontaal gestructureerde, multidisciplinaire groep architect-specialisten.

De uitdaging

Bij Architects in Motion werkte men in een volledige Windows omgeving, stilaan liep men echter tegen de beperkingen van Windows aan. Samen met Allington werd een oplossing gevonden.

Architect Bart Janssens, zaakvoerder-vennoot bij Architects in Motion, besliste om het ganse netwerk om te switchen naar een Mac omgeving en zodoende het werkplezier sterk te verhogen. Hij was reeds Apple fanaat van het eerste uur vanaf zijn zestiende met zijn eerste Macplus en vanuit die ervaring ontstond het verlangen om ook in zijn professionele leven van het gebruiksgemak en de eenvoud van onderhoud en updaten van Mac systemen te kunnen genieten. Architects in Motion streeft ernaar om medewerkers toegang te geven tot het beste van het beste voor het uitvoeren van hun job. Dit werkt motiverend en schept plezier in het werk.

Met de ambitie om over te schakelen naar een Mac omgeving of om op zijn minst Mac toestellen te integreren in de bestaande infrastructuur, trok Bart Janssens naar verschillende potentiële leveranciers uit het traditionele Apple reseller kanaal. Omwille van de complexiteit haakten twee van de drie kandidaten snel af, een derde wou er zich wel aan wagen en stelde een complete oplossing met bijbehorend kostenplaatje voor. Relatief kort na de implementatie deden de eerste kleine problemen zich voor en na drie maanden werden de problemen groter en frequenter met een regelmatige uitval van het ganse systeem. “Ik vermoedde toen al dat er conceptueel iets fout zat in de set-up. Gezien de grote investering was er echter geen weg terug” vertelt Bart.

“Als gevolg van de aanhoudende problemen ontstond er niet alleen veel stress op de werkvloer maar groeide er ook een algemeen wantrouwen in onze IT-supplier onder onze medewerkers”.

Ten einde raad legde Bart Janssens zijn oor te luisteren in zijn netwerk en via mond-tot-mond reclame kwam hij bij Allington terecht. Gezien zijn voorbije ervaringen met IT partners was het wantrouwen initieel nog groot. Uiteindelijk kreeg Allington toch het vertrouwen en startten we met een uitgebreide analyse van de situatie.
Het oorspronkelijke vermoeden van Bart werd bevestigd door de conclusie dat de oplossing conceptuele fouten vertoonde. De manier waarop het analyse rapport was opgesteld maakte de problematiek én de eventuele remediëring begrijpelijk. “Het was meteen duidelijk dat men bij Allington de situatie juist inschatte en dat men een duidelijk begrip had van waar we naartoe wilden.” vertelt Bart, ” Dat ze dit op een voor ons duidelijke manier konden neerschrijven en uitleggen versterkte de goede indruk.”

De oplossing

De oplossing die Allington voorstelde kwam neer op een tabula rasa. De voorheen geïmplementeerde tools en instellingen waren dermate verkeerd ingezet dat ze niet behouden konden blijven. De nieuwe hardware uiteraard wel. Na het vrijmaken van het benodigde budget kon Allington met de praktische uitwerking van start gaan. Er werd een werkschema inclusief minutieuze planning opgesteld. “Bij Allington hield men zich strikt aan de planning en hierover werd ook uitvoerig en duidelijk gecommuniceerd. Wij ervaren Allington als een bijzonder professionele organisatie.” weet Bart Janssens daarover te vertellen, “Ook het feit dat er bij die planning rekening gehouden werd met de lopende werkzaamheden bij Architects in Motion kon ons bekoren.”

“Alles werkt feilloos, we ervaren geen fallouts meer en de ondersteuning door en communicatie met Allington loopt bijzonder vlot.”

Concludeert Bart Janssens, “Dit schept een enorm vertrouwen. Onze doelstelling is bereikt en zelfs enigszins overtroffen doordat ook het geschade vertrouwen bij onze medewerkers hersteld werd.”

Ook een uitdaging voor ons team?